Интернэт хурд шалгах
Нийтэлсэн: 6 жил өмнө

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Монгол Улсын интернэтийн үйлчилгээнд хяналт мониторингийг өрхийн интернэт /fixed broadband/ болон хөдөлгөөнт интернэт /mobile broadband/ үйлчилгээний хувьд хийж гүйцэтгэх гэж байна.

 

 

 

 

Хэрэв та гэртээ ашиглаж буй интернэт үйлчилгээний чанарыг шалгахыг хүсвэл

Энд дар