Зорилго
Нийтэлсэн: 9 жил өмнө

Ази-Европ тивийг холбосон хамгийн дөт мэдээлэл холбооны гүүр болох.

Стратеги: Улс хоорондын газрын гарц бүхий мэдээлэл холбооны үйлчилгээний тэргүүлэгч оператор болох.